Sandie Eis Ravn

Byrådsmedlem
Sandie Eis Ravn
Torvegade 11B
6800 Varde
60139934
sanr@varde.dk

Kandidat præsentation

Socialdemokratiet i Varde Kredsen har valgt mig, til at repræsentere deres politik i Varde Kommune ved det kommende valg. De har et stort fokus på de fællesskaber, vi som borgere indgår i, både lokalt, nationalt og globalt og jeg vil arbejde for, at byrådet træffer solidariske valg. Det udfolder sig i min optik ved, at vi i Varde Kommune står sammen om at løse fremtidens udfordringer både i forhold til infrastruktur, bæredygtighed, men også i forhold til at sikre attraktive arbejdspladser uden for ex landbrugsfaget. Det skal ikke hedde sig, at det eneste man som ingeniør kan regne på i Varde Kommune, er svinestalde.  

Jeg vil gerne fortsætte med arbejdet med at præge debatten i fagudvalgene og i dialogmøderne, og jeg håber, at jeg får skabt ringe i vandet, således Varde Kommune også er en attraktiv kommune i 2050.

Jeg er vardenser i kød og blod.

Alle mine og min mands aner stammer fra Varde området med tråde ud til Kvong, Horne, Strellev, Ølgod, Lunde og mange flere. Jeg har gennem de sidste 4 år af mit arbejdsliv arbejdet som akutsygeplejerske i kommunen. Det har betydet, at jeg kender (næsten) hver en by i kommunen og jeg har haft dialog med rigtig mange af kommunens borgere. For mig er det ikke vigtigt, om man er rød, blå eller grøn. For mig er det vigtigt, at vi arbejder sammen, for at skabe den bedst mulige hverdag for alle. Varde Kommunes værdier er ordentlig, værdiskabende og stærk, og de værdier er blevet en naturlig del af mig og min tilgang til mit arbejde og liv.

Matcher jeg dine holdninger?

Godt og meningsfuldt fritidsliv

Der skal være en mangfoldighed i de fritidstilbud der er i Varde Kommune, og jeg mener, at kommunen har et ansvar for at sikre, at der er teater, museum, sport -og foreningsaktiviteter for enhver smag. Der skal være et reelt alternativ til elektronisk underholdning i eget hjem. Derfor understøtter jeg talentudvikling inden for sport og kultur, og de partnerskabsaftaler der er på kultur- og fritidsområdet.  Vi skal have en fritid med værdi.

Et arbejdsmarked med plads til alle

Der skal være plads for alle der vil, være en del af arbejdsmarkedet, og der skal være en variation, så vi i kommunen har jobs til håndværkeren, iværksætteren, servitricen og opfinderen, det skal være attraktivt at skabe jobs og arbejde i Varde Kommune.  Derfor vil jeg gerne være med til at investere i innovative løsninger, infrastruktur og gå i dialog med virksomhedsejere om hvordan vi bedst kan understøtte deres udvikling. Den næste gode idé ligger lige rundt om hjørnet

En skoledag med værdi

Når børn vokser op, er en hverdag i institution en realitet for langt de fleste fra de er 10 måneder til de går ud af 9. klasse som 15-16-årige. Vi skal have respekt for, at børn og unge bliver skolet ind i samfundet, hvor vi har ansvaret for deres trivsel, læring og chancelighed. Derfor er det vigtigt for mig, at der er en stor grad af lokal frihed til skolelederen og skolebestyrelsen, til at skabe de bedste rammer omkring deres børn og unge. Set i lyset af, at der er væsentligt færre børn i skolerne, end da jeg selv gik i skole, vil jeg arbejde hårdt for at “lukke hullet” i demografireguleringensmodellen på skoleområdet. Vi kan ikke spare os til kvalitet og trivsel.