Møder

Bestyrelsen afholder fremover møde den 2. tirsdag i måneden kl 18.00

Medlemmer der ønsker at deltage er velkommen, men for god ordens skyld bør du lige meddele dette til formanden.
Til dem der vil spise med er der lidt mad kl. 17.30 husk at tilmelde til formanden

I den kommende weekend 17-18 september er der årsmøde i Ålborg

Fra Varde deltager Flemming Knudsen, Niels Ole Beck, Mette With Hagensen, Birger Filskov, Carsten Schultz-Nielsen og Bjarne Buhl.

Politisk generalforsamling mandag den 26.sep.2020 kl 19 i 3f Varde
dagsorden i følge vedtægter

Socialdemokratiet Syddanmark

læs venligst på deres hjemmeside