Socialdemokratiet i Varde

Med ønske om god advent til alle

Tak til alle som stemte på mig.

Jeg fik i alt 1325 personlige stemmer en lille fremgang på 87 stemmer. Det bedste er, Varde kredsen er blevet rød.

Med Venlig hilsen

Niels Ole Beck

Så skete det endelig det vi har ventet på i mange år.

Socialdemokratiet fik et fantastisk valg i går, det bedste siden 2001.

I hele Sydjylland har Danmarkskortet ændret sig fra blåt til rødt.

I vores egen kreds har vi endelig fået brudt med venstres totale dominans og vores egen kandidat Niels Ole Beck har haft fremgang i stemmetallet siden sidste valg.

Til lykke til alle med de gode resultater.

Lad os håbe at resultatet kan smitte lidt af på næste kommunal og regionsvalg.

Tak til alle der har været med os i valgkampen og stillet sig til rådighed med hjælp til store og små opgaver.

Resultatet for Varde kommune

Niels Ole Beck var på virksomhedsbesøg hos BioRefine Denmark A/S Nybrovej 167, Kærup

Det var Vagn Hundebøll og Tommy Manly der fortalte om virksomheden og alle de muligheder de arbejder med. De var lige ved at afprøve nye maskiner så fotografering inde i fabrikken så de ikke så gerne.

Vagn, Niels Ole og Tommy

Der blev bl.a. fortalt om hvordan græs bliver til en æggebakke og samarbejdet med biogas og protein af græs.

Vi kan anbefale at læse på deres hjemmesiden om virksomheden biorefine.dk

En dansk grøn virksomhed.

Niels Ole Beck Folketingskandidat Varde kredsen

Folketingskandidat Niels Ole Beck

Læs mere om Niels Ole Beck

Politisk generalforsamling  på  3F i Varde Nordre Boulevard 976800 Varde 

Mandag den 26. sep. 2020 kl.19

Læs her om fælles forsvar

Korskro marked fælles kampanje at vi stemmer ja til “FÆLLES FORSVAR AF VORES SIKKERHED”

Dejligt at få en debat med de mange mennesker der kom forbi.

Tirsdag den 7. juni klokken 19:00-21:00 på 3F, Nordre Boulevard 92, 6800 Varde

Varde Kredsen invitere tildebataften omhandlende Varde Kommunes kommende klimahandlingsplan.

Der bliver givet et oplæg af Bas van den Boogaard som har været med i processen om at udarbejde klimahandlingsplanen og efterfølgende er der mulighed for at stille spørgsmål og debattere indholdet af kommunens plan.

Tag gerne en ven, nabo eller ægtefælle med

Så står vi klar med kaffe og kage

Vel mødt Bestyrelsen og Byrådsgruppen

Byrådsvalgetminister og folketingsbesøg

Der har været flere ministerbesøg for at støtte vores lokale partikandidater men også Socialdemokratisk politik

Ministerbesøg
Ministerbesøg

Kandidatmøde holdes næsten hver lørdag

Her billeder fra den 09.10. Hvor PV var “gæstetaler” og inspirator. Conny gav rundstykker da hun lige har haft fødselsdag. Der var en god politisk debat og der var planlægning af kampagner og valgmøder.

Kvalitets turismen og konstruktiv lokalpolitik sejrede i Blåvand.


Foto Søren Laulund

Hvert et strå og sandkorn blev vendt på – Plan og teknik udvalgets møde om lokalplaner – hvor lokalplanen for Blåvand havde særligt fokus. Det springende punkt var udviklingen af den fremtidige turisme i området. Kvalitets turisme frem for noget, der kunne udvikle sig til et turist tivoli – med minihoteller, støj og trafikale problemer. Der er indsendt mange og meget velargumenterede høringssvar – og der er fra alle partier i udvalget vist stor seriøsitet for at finde en acceptabel løsning for området.  Socialdemokratiet har klart tilkendegivet vort sigte på en løsning for sommerhus byggeri på Henne niveau. Efter forhandlinger både i og udenfor mødelokalet – lykkedes det Socialdemokratiet at finde sammen med Venstre om en anbefaling til Byrådet – om en Henne model. Ud over krav til hus størrelsen er der  krav til tagenes udformning – så det er muligt at få tilstrækkelig højde til et stråtag, men ikke ensidig tag hældning.  Parkeringspladser reguleres efter husenes størrelse – fra 3 til 5 pladser. De konservative er ikke med i den fælles anbefaling – de ønskede for stramme krav efter Socialdemokratiet og Venstres opfattelse. Sagen belyser lokalpolitik, når det fungerer bedst. Solidt forvaltningsarbejde, konstruktivt kritiske høringssvar, og endelig en konstruktiv politisk dialog, der er endt op i en for området god løsning efter socialdemokratiets opfattelse. I dag er det både godt at være socialdemokrat og lokal politiker i Varde kommune.


Mette Frederiksen besøger Varde kommune her sammen med Borgmesterkandidat Søren Laulund

Danmarks statsminister socialdemokratiets Mette Frederiksen