Socialdemokratiet i Varde

Organisatorisk generalforsamling 2023 Den 27. marts 2023 kl. 19,00, Sportium Varde, Lerpøtvej 55, 6800 Varde. Læs mere her

.

Repræsentanter fra Byrådet og kredsforeningen var søndag den 05.03.2022 fra kl 10 til 14 i Sportium (Varde Fritidscenter)Det blev debatteret en del politik og det var en travl og hyggelig dag.

Mange gode forslag til vores “Ide Tavle”

Bliv intromedlem af partiforeningen

Bliv medlem af partiforeningen

Så skete det endelig det vi har ventet på i mange år.

Socialdemokratiet fik et fantastisk valg i går, det bedste siden 2001.

I hele Sydjylland har Danmarkskortet ændret sig fra blåt til rødt.

I vores egen kreds har vi endelig fået brudt med venstres totale dominans og vores egen kandidat Niels Ole Beck har haft fremgang i stemmetallet siden sidste valg.

Til lykke til alle med de gode resultater.

Lad os håbe at resultatet kan smitte lidt af på næste kommunal og regionsvalg.

Tak til alle der har været med os i valgkampen og stillet sig til rådighed med hjælp til store og små opgaver.

Resultatet for Varde kommune

Niels Ole Beck var på virksomhedsbesøg hos BioRefine Denmark A/S Nybrovej 167, Kærup

Det var Vagn Hundebøll og Tommy Manly der fortalte om virksomheden og alle de muligheder de arbejder med. De var lige ved at afprøve nye maskiner så fotografering inde i fabrikken så de ikke så gerne.

Vagn, Niels Ole og Tommy

Der blev bl.a. fortalt om hvordan græs bliver til en æggebakke og samarbejdet med biogas og protein af græs.

Vi kan anbefale at læse på deres hjemmesiden om virksomheden biorefine.dk

En dansk grøn virksomhed.

Niels Ole Beck Folketingskandidat Varde kredsen

Folketingskandidat Niels Ole Beck

Læs mere om Niels Ole Beck

Kvalitets turismen og konstruktiv lokalpolitik sejrede i Blåvand.


Foto Søren Laulund

Hvert et strå og sandkorn blev vendt på – Plan og teknik udvalgets møde om lokalplaner – hvor lokalplanen for Blåvand havde særligt fokus. Det springende punkt var udviklingen af den fremtidige turisme i området. Kvalitets turisme frem for noget, der kunne udvikle sig til et turist tivoli – med minihoteller, støj og trafikale problemer. Der er indsendt mange og meget velargumenterede høringssvar – og der er fra alle partier i udvalget vist stor seriøsitet for at finde en acceptabel løsning for området.  Socialdemokratiet har klart tilkendegivet vort sigte på en løsning for sommerhus byggeri på Henne niveau. Efter forhandlinger både i og udenfor mødelokalet – lykkedes det Socialdemokratiet at finde sammen med Venstre om en anbefaling til Byrådet – om en Henne model. Ud over krav til hus størrelsen er der  krav til tagenes udformning – så det er muligt at få tilstrækkelig højde til et stråtag, men ikke ensidig tag hældning.  Parkeringspladser reguleres efter husenes størrelse – fra 3 til 5 pladser. De konservative er ikke med i den fælles anbefaling – de ønskede for stramme krav efter Socialdemokratiet og Venstres opfattelse. Sagen belyser lokalpolitik, når det fungerer bedst. Solidt forvaltningsarbejde, konstruktivt kritiske høringssvar, og endelig en konstruktiv politisk dialog, der er endt op i en for området god løsning efter socialdemokratiets opfattelse. I dag er det både godt at være socialdemokrat og lokal politiker i Varde kommune.


Mette Frederiksen besøger Varde kommune her sammen med Borgmesterkandidat Søren Laulund

Danmarks statsminister socialdemokratiets Mette Frederiksen