Socialdemokratiet i Varde

Det er oplyst os, at 1 maj er aflyst i hele region Syddanmark. Mere herom senere

Møder i socialdemokratiet Varde kredsen er indstillet indtil videre på grund af Coronavirus

Præsentations møderne er aflyst

A

Mette With Hagensen fra Varde, vil være kandidat som Socialdemokratiets spidskandidat til det kommende regionsrådsvalg i 2021

foto: Mette With Hagensen
Fotograf: Per Dueholm

 

Der er behov for tydelige socialdemokratiske aftryk på den politik, der føres i regionen, så vi sammen kan få
skabt mere lighed i sundhed for alle borgere og mere nærvær, tryghed og tid for patienter og personale på
sygehusene. Alt for længe har Venstre siddet på magten i Region Syddanmark, og vi har brug for et
magtskifte, så Socialdemokratiet med stærk, tydelig ledelse og politiske visioner sætter retningen for vores
region. Det arbejde vil jeg gerne stå i spidsen for, og derfor beder jeg om medlemmernes opbakning til at
blive Socialdemokratiets spidskandidat til regionsrådsvalget i 2021.Der er behov for tydelige socialdemokratiske aftryk på den politik, der føres i regionen, så vi sammen kan få
skabt mere lighed i sundhed for alle borgere og mere nærvær, tryghed og tid for patienter og personale på
sygehusene. Alt for længe har Venstre siddet på magten i Region Syddanmark, og vi har brug for et
magtskifte, så Socialdemokratiet med stærk, tydelig ledelse og politiske visioner sætter retningen for vores
region. Det arbejde vil jeg gerne stå i spidsen for, og derfor beder jeg om medlemmernes opbakning til at
blive Socialdemokratiets spidskandidat til regionsrådsvalget i 2021.

Læs mere her.

 

Socialdemokratiet støtter udvidelsen af Varde Fritidscenter – uden at lede efter hår i suppen.

Siden 2012, hvor renoveringen og udvidelsen af Fritidscentret kom op første gang, har socialdemokratiet støttet, at Varde skulle have et IDRÆTS FYRTÅRN. Vi ønsker uændret at Varde Fritidscenter vil udvikle sig til et kraftcenter for idræts- og fritidslivet. Til glæde for os der bor i kommunen, men også for turister.

Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter fik i 2019 anlægstilskud samt en kommunegaranti til lån. Udbudsrunden afslørede desværre et yderligere finansieringsbehov grundet prisstigninger samt større renoveringsbehov end det kunne forudses – en situation de fleste kender, der har renoveret eget hus.

Der er en god og sund økonomi– og modellen gør ting mulige, der ellers ville være umulige. Vandtætte skotter sikrer at økonomien ikke sammenblandes.

Vi mener ikke at et center med overnatningsmuligheder på ”vandrehjemsniveau” vil være årsag til konkurrenceforvridning. Varde har ikke haft vandrehjem i en årrække.  Vi tror det er nye målgrupper, der vil bruge overnatningstilbuddet. Med et Sportel på ”vandrehjems niveau”- tror vi der kan tiltrækkes aktiviteter – stævner, gruppe arrangementer og konkurrencer, der ellers ville havne i Vejen eller Esbjerg. Større stævner vil endvidere kunne skabe vækst hos kommunens andre overnatningstilbud.

Derfor kan det kun gå for langsomt med at realisere projektet.

 

Generalforsamlingen 
Det var en god generalforsamling hvor der var genvalg af Flemming Knudsen som formand.

Hans Julius ønskede ikke genvalg. Til bestyrelsen blevCarsten  Schultz-Nielsen valgt

Søren Laulund blev valgt som Borgmesterkandidat.
Niels Ole Beck fortsætter som folketingskandidat
Se Pressemeddelelse nedenfor.

 

 

Pressemeddelelse

Socialdemokraterne i Varde kredse, har afviklet et vel besøgt generalsamling torsdag den 27. februar 2020.

Et af de store emner var den kommende kommune og regionsvalg.

I den forbindelse blev Søren Laulund enstemmig valget som borgmesterkandidat/ spidskandidat til det kommende kommunevalg.

Nu går arbejdet i gang for at finde kandidat til det kommende byrådsvalg i 2021.

Målet med listen at den både alder og kønsmæssig er ligelig repræsenteret på listen.

Derfor er det en opfordring, hvis man skulle have ambitioner for at blive kandidat på den Socialdemokratiske liste skal de melde sig til Søren Laulund.

I løbet af i år og 2021 vil vi lave forskellige oplysningsmøde og uddannelses af de kommende kandidater.

Demokratiet er det vigtigste i vores samfund, nærdemokratiet er vigtigt for udvikling i dit område. Vi håber rigtig mange vil tage imod opfordringen.

5. pladsen på den socialdemokratiske liste reserveret til en person under 25 år.

 

Se dagsorden her

 

EU-KONFERENCE

lørdag den 7. marts kl. 9.00 – 14.00 hos 3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia Læs mere her


Det kommunale budget 2020.

Vi afholdte møde om budgettet tirsdag den 19. november hvor kommunaldirektør Mogens Pedersen var inviteret hvor han gennemgik nogle overordnet ting. Gruppeformand Søren Laulund fortalte om byråds gruppens tilgang og de resultater de havde nået. Det fik byrådsgruppen meget ros for.

Politisk generalforsamling afholdt på 3F i Varde 25.9.2019 læs her 

Kongres 2019

Første gang på kongres.

Af: Søren Clausen, Suppleant i Varde kredsen.

Jeg havde i weekenden æren at være til kongres i socialdemokratiet for første gang.

Det var en stor oplevelse. Formandens beretning var stærk, den kan i øvrigt kan ses på socialdemokratiets Facebook side, hvis man er gået glip af den.

Under kongressen var der blandt andet taler fra Helle Thorning Schmidt, Christel Schaldemose, Nicolai Wammen og DSU formand Frederik Vad Nielsen. Alle stærke og inspirerende taler.

Under debatten med formanden, blev der taget emner op som uddannelse, mangel på faglært arbejdskraft, ret til tidlig pension for nedslidte, kommunal udligningsreform samt mange flere. Der blev lyttet fra statsministeren, og jeg er ikke i tvivl om at regeringen vil forsøge at løse problemer store som små, efter bedste evne.

Slutteligt vil jeg skrive at jeg er stolt af at være medlem af et parti hvor den gode tone, ordentlighed og ærlighed er en selvfølge.


 

 

 

Læserbrev af Søren Laulund den 13.09.19

læserbrev af Søren Laulund den 10.09.19

 

Besøg:
Miljøminister Lea Wermelin

Vardes lokale socialdemokrater har haft lejlighed til at møde Danmarks nye miljøminister Lea Wermelin.

Fredag formiddag mødtes socialdemokratiets kredsformand Flemming Knudsen, folketingskandidat Niels Ole Bech og byrådsgruppeformand Søren Laulund med miljøminister Lea Wermelin, der var i nærhed af Varde i anden anledning.

Vi mødtes ved en af Vardes store natur kendetegn ved det store naturgenopretningsprojekt Filsø, hvor det blev muligt at drøfte nogle større miljøudfordringer, bl.a. Kærgård Klitplantage og Operation Engsnarre.

Vi fik også lejlighed til at drøfte Varde kommunes naturvision.

Det blev til en rigtig god dialog, og det var meget stærkt at se en miljøminister søge tæt kontakt til lokalområdet for at høre nærmere herom, ligesom det blev aftalt, at følge op med tæt dialog og en invitation til at komme tilbage igen i nær fremtid for at besøge Varde kommune til fortsatte drøftelser af vores natur- og miljøinteresser.


Danmarks statsminister socialdemokratiets Mette Frederiksen


Et rigtig godt arrangement i dag den 05.05.19 hvor vi fik talt med Christel Schaldemose om EU. Conni og John Knigge havde lavet et rigtig flot bord med Brunch fra EU lande.

——————————————————————————————————

Løbetur med mf. Benny Engelbrecht og Folketingskandidat Niels Ole Beck i Varde den 25.11.18. Der var opbakning fra den socialdemokratiske byrådsgruppe.
En fornøjelig formiddag

Onsdag d. 21. november var Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen på besøg i Jernved til en snak om landsbyernes udvikling.

  

  
Vores lokaleformand Flemming Knudsen fik lejlighed til at hilse på Mette Frederiksen

Byrådsgruppen

Foto: Den socialdemokratiske byråds gruppe
tv.  Ingvard Ladefoged, Gruppeformand Søren Laulund, Sandie Eis Ravn, AC Hoxcer Nielsen Nielsen, Birger Filskov  og Jan Lings

Vi burde bevare naturen frem for at etablere Costa del Vestkysten


af Søren Laulund

Flertallet i byrådet ønsker hotelbyggeri tættere på stranden end de nuværende regler giver mulighed for. Det Blå Plateau og hotelbyggeriet på Hafnia-grunden i Blåvand. Især sidstnævnte har mødt stor, folkelig modstand.  Det vil gå hårdt ud over kystnaturen. Den arv som vi fællesskab bestyrer kan sættes over styr på grund af –  kortsigtede økonomiske erhvervs interesser. Vi skal have fokus på turismen – men med fokus på natur og kultur.  Fyrtårne som Tirpitz og det kommende flygtninge museum er eksempler på det vi skal brande os på både i ind- og udland. Den natur arv vi forvalter skal understøtte, at vi er en familievenlig kommune som turister har lyst til at opleve, og som vi selv har lyst til at bo i. Socialdemokratiet ønsker også at udvikle faciliteter, der kan vækste turismen. Men vores fokus er– eks. øget handicap tilgængelighed. Derfor er ideen med en board-walk langs de små klitter en god ide, der bør følges op. Vi bør ”rydde op” i nogle af de mindre prangende ting- eksempel resterende gift-depoter i Kærgård plantage. Sidst men ikke mindst har debatten om Costa del vestkysten bragt problemener med infrastrukturen omkring Ho og Blåvand i fokus. Varde byråd kan ikke krybe udenom dette problem – og frem til de næste budgetforhandlinger vil A –gruppen understøtte bred dialog om løsningsmuligheder.

Vi vil gerne takke for den fantastiske opbakning vi har fået i løbet af året og især alle de stemmer vi fik til valget

Søren Laulund

Alle henvendelser bedes rettet til

l

Flemming Knudsen,Baunhøjvej 16, 6840 Oksbøl

tlf. 21471712 mail  Flemming-lene@hotmail.com


CVR 29992967

Lukket for kommentarer.