AC Hoxcer Nielsen

Byrådsmedlem
A C Hoxcer Nielsen,
Bakkevej 26
6800 Varde
24855341
ahox@varde.dk

Hvem er jeg:

Jeg er AC, en kvinde på 36 år med gode sociale kompetencer, jeg har rundsave på albuerne. Og jeg brænder for at gøre en forskel i alt hvad jeg laver, både i mit arbejde og i min fritid.

Jeg er uddannet socialrådgiver og har en baggrund som social- og sundhedsassistent.

Erfaringsmæssigt har jeg arbejdet 12 år i ældreplejen, de fleste år her i kommunen, og er på 3. år ansat ved Kriminalforsorgen som socialrådgiver.

Jeg ser på verden med et lyst sind og jeg har lyst til at bidrage med alt det som jeg kan bidrage med.

Som person er jeg idé- og initiativrig i det jeg laver. Jeg er vant til at have mange bolde i luften og har et aktivt fritidsliv, hvor jeg er byrådsmedlem i Varde Kommune, hvor jeg blev valgt ind ved Kommunalvalget i 2017.

Det er en gave for mig, at jeg dengang fik vælgernes tillid – og jeg er slet ikke færdig med arbejdet som kommunalpolitiker. Derfor søger jeg genvalg til Kommunalvalget d. 16. november 2021.

Vi har et rigtig godt kandidathold og vi vil arbejde på at skabe et systemskifte med en bred konstituering.

Jeg befinder mig godt i en vekslende og en til tider travl dag. Jeg er meget videns søgende, holder af at få stillet nye udfordringer og udvikle mig.

Min familie, venner og kolleger vil beskrive, at man kan mærke når er i nærheden, hvor jeg kommer med en portion god humor og jeg er omsorgsfuld.

Privat bor jeg i Varde og har to skoledrenge på 10 og 12 år. Jeg er en aktiv del af børnenes dagligdag med skole og fritidsinteresser.

Stort set hele mit liv har jeg boet i Varde – og det er jeg meget glad for. Det har en stor værdi for mig at bo her i Vestjylland, tæt på naturen, i trygge omgivelser og i et område med vækst.

Mine mærkesager:

Et godt arbejdsmiljø for alle kommunens ansatte. Igennem denne byrådsperiode har jeg arbejdet benhårdt på at forbedre arbejdsvilkår, blandt andet ved at være initiativtager på ekstern supervision på ældreområdet, samt social ansvarlighed ved ansættelserne og have et fokus på det til tider hårde arbejdsmiljø vores frontlinjemedarbejdere har.

Jeg taler med de ansatte, lytter til hvad der kan gøre bedre – og gør noget ved det.

I dag har 3/4 af alle kommunens ansatte på ældreområdet en deltidsstilling. Det mener jeg vi må kunne gøre bedre. Men det skal vel at mærke være med et arbejdsmiljø og tempo som man som ansat kan holde til. Jeg vil gerne gøre op med, at stillinger bliver opslået som 28-30 timer pr. uge. Men at man som medarbejder får et reelt valg om at arbejde fuld tid eller deltid.

Et opgør med brug af vikarer på ældreområdet ser jeg som en nødvendighed. Kommunens medarbejdere skal i stedet kunne se sig selv i fleksible ansættelser, så det passer til familielivet. Der er flere knapper at skrue på, men det går for langsomt. Fleksible vagtplaner med ønskevagtplanlægning og en øget mulighed for flere friweekender ser jeg som oplagt.

Børnenes trivsel skal på skemaet. De sidste år har der været et stort fokus på de fysiske rammer, men nu skal der fokus på trivsel, læring og chancelighed. Det gælder både for børnene i de store byer og i de mindre lokalsamfund. Vi har nogle enormt dygtige pædagoger og lærere ansat, men de skal have de ressourcer, der skal til, for at de kan understøtte børnenes udvikling. Jeg ønsker, at vi kan tilbyde både små og store institutioner. At vi som landkommune har skoler og dagtilbud af en kvalitet, som gør, at der ikke skal være forskel på den livsduelighed vores unge mennesker har, når de forlader folkeskolen for at starte på en uddannelse. Som mor ved jeg, hvilken betydning et godt skole- og dagtilbud har for børnene.

Naturen og klimaet skal være dagsordenen for alt hvad vi foretager os i kommunen. Kommunen skal gå foran og det kræver politisk vilje. Vi skal værne om den natur vi alle er så glade for. Derfor skal vi prioritere de indsatser der foretages i naturplejen i de områder, der er fredede. I de indkøbsaftaler kommunen har, skal klimaneutralitet være det væsentligste. Vi skylder vores børn og unge mennesker, at tage ansvar for det samfund de skal leve i. Og det gør vi kun ved at have respekt for og tage os af naturen. Vi får den nemlig ikke tilbage, hvis den først er væk.