Kim Christensen

Byrådskandidat
Kim Christensen
Storegade 53
60778037
kimchr_33@hotmail.com

Facebook

VARDE, EN MERE LOKAL KOMMUNE.

FOR MIG ER DET VIGTIGT MED FOKUS PÅ TRIVSEL OG UDVIKLING I VARDE OG I DE SMÅ LOKALOMRÅ- DER UDEN FOR VARDE BY. DET ER SÅRBARE OMRÅDER DER LET KAN DRIVES TIL AFFOLKNING, HVIS VI IKKE PASSER PÅ. TIL GENGÆLD SER JEG OGSÅ EN LOKAL GEJST OG STYRKE, SAMT ET AKTIVT FOR- ENINGS- OG KULTURLIV, SOM KAN VÆRE MED TIL AT LØFTE HELE VARDE KOMMUNE

KULTUREL VÆKST

Varde skal være en attraktiv kommune for både borgere og tilflyttere. Derfor er det vigtigt, at

ANSVARLIG BØRNEPOLITIK

Som far til tre børn i skolealderen, ligger børn og unges trivsel mig meget på sinde. Vi skal skabe de bredest og bedst mulige rammer for de unges udvikling.

Vores to piger er født med en høre- nedsættelse, og vi ved, at de sårbare børn med særlige behov komme til at betale, hvis ikke vores institutioner får tilført de nødvendige midler. Inklusion          skal ikke være et modeord for be- sparelser, men noget, der fungerer i praksis.

Vi bør som kommune have råd til at give vores børn de allerbedste betin- gelser. Det er ansvarlig børnepolitik og nødvendigt også for at fremstå som en attraktiv bosætningskom- mune.

LIDT OM MIG

  • 56 år
  • Postarbejder i Varde/Esbjerg
  • Bor i Tistrup.
  • Gift med Lise og far til 3 børn i alderen 9, 13 og 15 år.
  • I min fritid er jeg først og frem- mest sammen med mine børn. Men har jeg tid går jeg gerne i teater og biografen.
  • Har ca. 18 hyldemeter tegne-

se rier.

  • Har altid interesseret mig for

politik og samfundsforhold

  • Er med i Tistrup Filmklubs bestyrelse og formand for Janusforeningen.
  • Har været initiativtager til Børneteaterdage, filmaftner og filmfestival samt flere andre arrangementer
  • Faglig aktiv som tillidsrepræsentant.

vi også tænker stort og visionært i forhold til kultur- og idrætslivet i kommunen. Der findes allerede et bredt forenings- og idrætsliv og et godt kulturelt vækstlag rundt omkring i området, og kommunen bør være en meget aktiv medspiller på det område både som samarbejdspartner og arrangør

LOKALSAMFUNDENE

Kommunalreformens centralise- ring var og er en katastrofe for lo- kalsamfundene. Tidens tendens er at centraliserer og ensrette.

Jeg tror på, at vi skal kunne finde lokale løsninger på lokale proble- mer.

Efter sammenlægningerne dæk- ker kommunen et stort geografisk område. Vi har som politikere en forpligtigelse til at gøre kommunen lokal. Alle i kommunen skal have mulighed for bruge kommunens tilbud, og kommunen skal sprede tilbud- dene mest muligt. Vi skal turde lægge ansvar og økonomi ud til de decentrale enheder og få lokalsamfundene til at blomstre

DU SKAL STEMME PÅ MIG …

Fordi jeg vil gøre alt for at være den lokale kandidat, som taler lokalsamfun- denes sag. For mig er det vigtigt, at borgere i hele kommunen oplever trivsel og kvalitet, der hvor de bor, både inden for velfærd og i kultur- og foreningslivet. Værdier er ikke kun et spørgsmål om finanser.

SOM BYRÅDSKANDIDAT STÅR JEG FOR …

At ting er sjældent sort-hvide – heller ikke inden for politik. Jeg er bevidst om ikke at acceptere givne sandheder, men prøver at forholde mig nuanceret og lyttende efter det gode argument.

DET BEDSTE VED AT BO I VARDE KOMMUNE …Er for mig det imponerende lokale gåpåmod. I Varde Kommune har rigtig mange borgere en stor  lyst til at gøre livet godt for hinanden

.