Kent Ager

Byrådskandidat
Kent Ager
Gyvellunden 87
6800 Varde

30 31 59 98.

Hvem er jeg?

Mit navn er Kent Ager, jeg er 55 år og har boet i Varde hele mit liv. Jeg er gift og har to børn 

Jeg har en uddannelses som glarmester. Dog ændrede jeg som 40-årig kurs, og uddannede mig til pædagog. Jeg har de sidste 15 år beskæftigede mig med socialt udsatte i hele Varde Kommune. Mit nuværende arbejde er hos Bolig Syd Vest og her er jeg boligsocial medarbejder  
Mine fritidsinteresser er: lystfiskeri, naturen, motionscykling, kultur, koncerter og så er jeg næstformand i Frivillighuset Varde
Det er første gang, at jeg stiller op som kandidat til byrådet, og jeg vil glæde mig til at yde en indsat for borgerne i Varde Kommune.
Qua mit arbejde er det naturligt, at jeg har særlig interesse for at gøre en forskel for kommunes svageste borgere såsom, ældre, socialt udsatte og børn fra udsatte familier.
Igennem mange år som lystfisker har jeg fået en interesse for naturen. Et af mine hovedpunkter er derfor at arbejde for mere vild natur til gavn for dyr og til glæde for mennesker. 

Politisk vil jeg arbejde for:

  • Mennesket frem for systemet.
  • Et værdigt liv for udsatte og sårbare borger. 
  • At sikre adgang til naturen – naturen er et fælles gode 
  • Mere vild natur
  • At udvikle bæredygtigt natur turisme  
  • Arbejde for at gøre bosætningen i varde kommune attraktiv, 
  • Et attraktivt foreningsliv og kulturliv

Nøgleord for mig er: ordentlighed, mennesket frem for systemet, naturen er et fælles gode, bæredygtighed, øge bosætningen i Varde Kommune og et levende kultur- og foreningsliv.

Stem personlig på 

Kent Ager
Nr. 9 på liste A