Mette udskriv ikke valg – men tag initiativ til en samlingsregering i denne krise tid.

Danmark har ikke gavn af et valg nu – det er nok det dårligst mulige tidspunkt af alle.  Jeg kan derfor kun opfordre vores Statsminister til at få iværksat en Dronningerunde – med henblik på dannelse af en samlingsregering. Formålet skal være at de største partier ”over midten” i fællesskab styrer landet gennem en forventelig streng vinterperiode med stigende priser, energikrise og krig i Europa. Uforklarligt sprængte gasledninger 20 km fra den danske grænse og uidentificerede droner understreger alvoren. Lur mig om ikke Corona også i vintermånederne viser sit grimme ansigt med fornyet styrke.

I en sådan situation skal der være kompetente folk på broen for at sejle skibet sikkert i den oprørte sø. Jeg synes at det klæder vort demokrati, når der kan samarbejdes bredt i en krisetid. Et valg nu og efterfølgende regeringsdannelse vil kunne vare flere måneder og hæmme den politiske beslutningskraft i landets ledelse.

Samlingsregeringen kan som det første fastsætte valgdatoen – eks. til Grundlovsdag 2023. Så er der tid til at få gode og saglige politiske drøftelser om Danmarks fremtid frem til 2030. En så lang valgkamp vil give lejlighed til at sortere i alt det der bliver fremlagt af de enkelte partier, der vil kæmpe om vælgernes gunst.

Det ikke udskrevne valg præger allerede nu uheldigt vort lokale byrådsarbejde – idet vi i vor midte har ikke mindre end 2 borgerlige kamphaner, der har taget hul på valgkampen og kæmper for et folketings kandidatur. Ved hver given lejlighed bringes Christiansborg politikken ind i debatten. Desværre oftest på en måde, der fjerner fokus fra de aktuelle lokale problemstillinger, der er vores opgave at forholde os til.

Dette har været med til at få mig til at tænke – lad os få ro på vinteren over både centralt og lokalt, og i fællesskab bearbejde de udefra kommende udfordringer – i stedet for at mudre de kommende måneder med valgkamps gas udslip.