Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

forretningsordenen

Du kan hente dagsorden her

Dagsorden til organisatorisk generalforsamling 2023

Den 27. marts 2023 kl. 19,00, Sportium Varde, Lerpøtvej 55, 6800 Varde.

Socialdemokratiet Varde kredsen

 1. Velkomst ved formanden.
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af forretningsorden
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Valg af stemmetællere
 6. Bestyrelsen beretning ved formanden
 7. Fremlæggelse af regnskab
 8. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 2024
 9. Indkommende forslag. Skal være formanden henne 14 dage før generalforsamlingen.
 10. Valg til bestyrelsen:
 11. Formand for 1 år, Flemming Knudsen, ønsker at udtræde af bestyrelsen.
 12. Næstformand for 2 år. Bjarne Buhl.
 13. Bestyrelsesmedlem/ sekretær for 2 år. John Knigge
 14. Bestyrelsesmedlem for 2 år. Torben Kondrup
 15. Bestyrelsesmedlem for 1 år. Carsten Schultz-Nielsen, ønsker at udtræde af bestyrelsen.
 16. Valg af kasserer for 2 år.
 17. Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år.
 18. Valg af 2 bestyrelses suppleanter for 1 år.
 19. Valg af 2 bilagskontrollanter suppleanter for 1 år.
 20. Valg af delegeret til kongres/årsmøde
 21. Valg af delegeret til regionsrepræsentantskabsmøde
 22. Valg af uddannelsessekretær
 23. Nyvalg af folketingskandidat. Derfor skal vi vedtage en opstilling procedure.  
 24. Fremlæggelse af aktivitetsplan
 25. Eventuelt
 26. Afslutning v. formand.