Generalforsamling

Dagsorden pdf

Dagsorden til organisatorisk generalforsamling Tid 27 februar kl. 19.00 Sted: 3F Nordre Boulevard, Varde

 1. Valg af dirigent. Vælges ved simpelt flertal.
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af forretningsorden
 4. Valg af stemmetællere
 5. Bestyrelsens beretning
 6. Regnskab for 2019
 7. Budget for 2019 herunder kontingentfastsættelse. Best. indstiller at vi følger partiets foreslåede kontingentsatser som i 2020
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af spidskandidat til kommunalvalget 2021.
 10. Valg

Formand: Flemming Knudsen genopstiller

Medlemsansvarlig Kim Christensen genopstiller.

Bestyrelsesmedlemmer.  Niels Ole Beck genopstiller og

Hans Julius Jakobsenønsker ikke genvalg

To bestyrelsessuppleanter. Søren Clausen, John Knigge

To bilagskontrollanter: Conny Knigge modtager ikke genvalg og Ib Sørensen genopstiller.

Bilagskontrollant suppleanter.  Gerda Balleby

 1. Valg af kongresdelegerede 25-27 september 2020.
 2. Valg af delegeret til regionsrepræsentantskabet 25. april 2020
 3. Valg af uddannelsessekretær: Torben Sivertsen genopstiller.
 4. Nedsættelse af valgudvalg
 5. Valg af folketingskandidat. Da der ikke er indkommet forslag hertil, er Niels Ole Beck automatisk genvalgt.
 6. Fremlæggelse af Aktivitetsplan
 7. Eventuelt

Bestyrelsen