Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

forretningsordenen

Du kan hente dagsorden her

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling tirsdag den 26-3-2024 kl. 19.00 til kl. 22.00. Generalforsamlingen afholdes i 3F Varde, Nordre Boulevard 97, 6800 Varde.

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden (herunder godkendelse af generalforsamlingens formelle indkaldelse)
 3. Valg af referent. Der laves et beslutningsreferat.
 • Valg af stemmetællere 2.stk
 • Godkendelse af forretningsorden.
 • Indkommende forslag. Forslagene skal være formanden hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen
 • Bestyrelsen organisatoriske beretning ved formanden.
 • Godkendelse af Regnskab
 • Forslag til budget, for det kommende år
 1. Godkendelse af kontingent for det næste år.
 1. Fastsættelse af partiskattens størrelse jf. § 9.  forslag 2%
 2. Godkendelse af aktivitetsplan for det kommende år
 1. Valg til bestyrelsen:
  1. Formand i lige år. Niels Ole Beck
  1. Næstformand i ulige år.
  1. Kasserer i ulige år.
  1. Sekretær i ulige år.
  1. Medlems ansvarlig i lige år. Kim Christensen, modtager genvalg.
  1. Bestyrelsesmedlemmer ulige år. Torben Kondrup, ønsker at udtræde.
  1. Bestyrelsesmedlem i lige år. Anni Vindbjerg. Ønsker ikke genvalg
  1. Valg af 2 bestyrelses suppleanter
  1. Valg af to bilagskontrollanter

Ib Sørensen og Finn Ladegaard, begge modtager genvalg

 • To revisorer suppleanter

Poul Verner Christensen og AC Hoxcer Nielsen. Begge modtager genvalg.

 1. Valg af folketingskandidat efter gældende regler.
 2. Valg af spidskandidat til kommunevalget 2025.
 3. Indstilling af spidskandidat til regionsvalget 2025
 4. Nedsættelse af kandidatudvalg.
 5. Vedtagelse af opstillingsreglerne for kommunevalget 2025.
 1. Valg af kongresdelegerede. Formand, plus 2 delegeret.
 2. Valg af delegerede til Regions repræsentantskabsmøde 8 stk.
 • Eventuelt