Generalforsamling

rose

 

Indkaldelse til Politisk generalforsamling for Soialdemokraterne i Varde kommune
Tid: 18/9 – 2018 kl. 18.30
Sted: 3F Nordre Boulevard 97, Varde.
Dagsorden iflg. vedtægterne

 

Fra sidste generalforsamling

Bestyrelsens beretning

Socialdemokraterne i Varde Kredsforening.

Dagsorden til organisatorisk generalforsamling onsdag d. 2. marts 2016

 

 1. Valg af dirigent. Vælges ved simpelt flertal.
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af forretningsorden
 4. Valg af stemmetællere
 5. Bestyrelsens beretning
 6. Regnskab for 2015
 7. Budget for 2015 herunder kontingentfastsættelse. Best. indstiller at vi følger partiets foreslåede kontingentsatser som i 2016 er kr. 466,- for fuldt kontingent, og kr. 213,- for nedsat kontingent
 8. Indkomne forslag

–         bestyrelsen har indgivet forslag til vedtægtsændringer Forslag til vedtægter 2016

 1. Valg af spidskandidat til kommunalvalget 2017.
 2. Valg

Formand: Frede S. Pedersen genopstiller

Medlemsansvarlig Kim Christensen genopstiller.

2 bestyrelsesmedlemmer. Carsten Schultz-Nielsen og Niels Ole Beck genopstiller.

To bestyrelsessuppleanter.

To bilagskontrollanter: Hans Laursen og Ib Sørensen genopstiller.

Bilagskontrollant suppleanter.

 1. Valg af fire kongresdelegerede

Formanden er udpeget ifølge vedtægterne.

 1. Valg af 4 medlemmer til regionsrepræsentantskabet (Fredericia 12 marts).
 2. Valg af uddannelsessekretær: Conny Knigge genopstiller.
 3. Valg af folketingskandidat. Da der ikke er indkommet forslag hertil er Niels Ole Beck automatisk genvalgt.
 4. Eventuelt.

Lukket for kommentarer.