Stem på en lokal

Navn: Niels Ole Beck, gift med Gitte som er social og sundhedsassistent og vi har to drenge. Den en er er ved at læse til psykolog og den anden er i lære som elektriker. Vi bor i Varde.

Til daglig arbejder jeg som tilbudsleder i Esbjerg kommune. I et bo-trænings tilbud for unge mellem 18 og 25, som har et behov for en særlig støtte. Vi har til opgave at afklare, hvilken støtte de skal have i fremtiden. Sådan de kan være aktiv deltagende i vores samfund.

Hvorfor stiller jeg op til folketinget? I de sidste mange år har vi i Varde kredsen (som svarer til Varde kommune) ikke haft en bosiddende valgt folketingsmedlem. Dermed har vi ikke haft et talerør på Christiansborg. Hvis vi ikke skal hægtes af, er det vigtig vi får et talerør på Christiansborg, en som er bosiddende i kredsen. En som har sin daglige gang her og en I kan møde i jeres dagligdag. Selv om vores land er lille, så er der stor forskel på om man bor vest Danmark eller i øst Danmark. Det gælder både kulturelt og uddannelsesmuligheder.

Politik:

Frihed, lighed og fællesskab

Igennem 150 år har Socialdemokratiet kæmpet for at skabe det Danmark, vi har i dag. Et land med frihed, lighed og fællesskab. Et land med sammenhængskraft, hvor vi har tillid til hinanden. Et land, der skaber gode rammer for et lykkeligt liv. Efter vores mening: Det bedste land i verden.

Jeg troede at vi som Verdens samfund, havde fundet ud at vi kunne have store glæde af at samarbejde på tværs af landegrænser og leve i fred og fordragelighed sammen. I stedet for at bruge enorme summer på at opbygge et forsvar, kunne vi have brugt pengene på at udbygge vores velfærdssamfund og hjælpe de lande som er ramt af naturkatastrofer. 

Med den trussel og usikker vi ser lige nu er vi nødt til at styrke og udbygge vores forsvar, så vi kan modstå eventuelle trusler mod vores land og interesseområder.

Selv om det er en usikker tid vi lever i, skal vi have tillid til hinanden. Vi skal have tillid vores offentligt ansatte når de går på arbejde hver dag for at gøre deres bedste. Jeg har altid undret mig over vi ansætter medarbejdere i den offentlig sektor fordi vi tillid til den enkelte, når de så er blevet ansat, begynder vi at kontrollere dem ved hjælp af bureaukratiskforanstaltninger ved endeløse dokumentation, som tager tid for den kerne opgave de skulle have løst for os borgere.

Vi kan få meget mere velfærd, hvis vi kun dokumenterer det som er nødvendige for borgeren sikkerhed.

Vi skal vise tillid til vores offentlige ansatte!

Psykiatrien halter:

Psykiatrien har i alt for mange år være underprioriteret. Mens vores sundhedsvæsen har gjort store fremskridt inden for behandlingen af eksempelvis kræft, så er hjælpen til mennesker med psykiske lidelser desværre mange steder mangelfuld.

Igennem mit arbejde møder jeg ofte nogle skrøbelige unge mennesker. En del af dem, hvis der var blevet taget hånd om dem tidligere kunne de være et helt andet sted i deres liv.

For det første skal vi i gang med at opbygge et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse. Fordi ingen børn og forældre skal opleve ikke at få hjælp, når de henvender sig.

For det andet skal vi styrke indsatserne til mennesker med svær psykisk lidelse. Blandt andet med en her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri, der giver mulighed for at ansætte 100 årsværk med patientrettede funktioner.

For det tredje vil vi lave en oplysnings- og af stigmatiserings indsats i forhold til mennesker med psykiske lidelser. Det må aldrig være forbundet med skyld og skam at have en psykisk lidelse.

Klima og miljø:

Et grønt foregangsland

Danmark er før gået forrest i den grønne omstilling. Nu gør vi det igen. Vi har sat et ambitiøst mål for en reduktion af vores drivhusgasudledning i 2030 på 70 pct. sammenlignet med 1990. Og senest i 2050 skal Danmark være klimaneutralt. Det har vi forpligtet hinanden på med Klimaloven.

Vi ser ind i en fremtid, der udelukkende er baseret på ren energi. En fremtid, hvor en stor del af vores samfund er elektrificeret, og en fremtid, hvor vores bygninger og industri er energieffektive.

Vi er før lykkedes med at gøre store visioner til virkelighed. Det gjorde vi med vindmølleeventyret. Og det skal vi lykkes med igen.

Med nye naturnationalparker og urørt skov, giver vi naturen mere plads, og får gode muligheder for mere spændende oplevelser i naturen.

Vi skal passe godt på vores grundvand, så vi fortsat kan åbne for vandhanen og nyde det rene vand. Vi skal mindske luftforurening, som i dag betyder, at alt for mange danskere dør for tidligt hvert år. Og vi skal bekæmpe plastforurening, som alt for ofte ender i vores natur.

Vi skal have en fremtid med meget mere natur og en sundere hverdag.