af: Søren Laulund
Jeg ønske at sætte fokus på den gode tone i politik – i hvert fald i Varde. Den skal bevares. Vi skal ikke lade os friste til efterligning af ”Borgen”. Det er uværdigt. Når jeg ser på hvordan der kriges på ”Borgen” så græmmes jeg. Benspænd og drilleri og personlige angreb er hverdags kost. Vores Byråd er startet på en ny periode. 7 partier – 25 politikere, heraf 10 nye ansigter.  Store udfordringer i kommende år – mangel på hænder, flere ældre, klima og en stram økonomi blot for at nævne nogle. Det vil uvægerligt give brydninger og politiske uenigheder, når vi skal finde de bedste løsninger. Jeg håber og vil gøre mit til at dette sker i en god tone og omgangsform. Vi skal gå efter bolden og ikke personen – og det må godt være sjovt at være politiker i Varde. Jeg tror noget af ”Borgens ”problem er jagten på pressens opmærksomhed – 20 sekunder på tv- hvor man shiner. I Varde har vi ikke megen presse at spille op til. Vi har Jv – der er og skal være kritisk – men har borgerlig jysk sindighed.  Sociale medier og kontakten med borgerne er en særlig sag. Jeg ser facebook som et medie hvor et budskab spredes – men ikke velegnet til debat – for svage sjæle fristes til krænkende ”svinere”, når de sidder trygt hjemme ved tastaturet. Det ødelægger seriøs debat. Jeg foretrækker fysiske møder – og håber at mine byrådskollegaer vil være med til at vi i perioden arrangerer debatmøder med borgerne rundt om i kommunen.