Læserbrev af Sandie Eis Ravn
Torvegade 11 B, 6800 Varde
Medlem af Varde byråd, Socialdemokratiet

Ting der forsvinder, har det som regel med at dukke op igen, og de fleste af os kender formentlig til at have forlagt enten sin mobil eller sine nøgler. Nogle finder de forsvundne genstande hurtigt igen, mens andre, så som jeg selv, har brug for lidt assistance for at finde sine ting igen.

Denne gang er det dog ikke en af mine personlige ejendele jeg har forlagt.

Jeg har mistet en artikel. Artiklen fra JydskeVestkystens online avis, der blev bragt og læst af mange, den. 21 januar 2021. Artiklen, der via et interview med Søren Laulund, min gruppeformand, fremførte, hvorfor Varde Kredsens Socialdemokratiske byrådsgruppe, havde bedt om at få sagen vedrørende Skovlunde/Ansager hallen taget op på næstkommende byrådsmøde. Formålet med denne drøftelse, var fra os et ønske om, at byrådet skulle tage en principbeslutning om, hvorvidt sådan en type sag bør meldes til politiet. Ønsket om at den konkrete sag skulle på byrådsmødet afsprang også af vores grundholdning om, at et spørgsmål om anmeldelse ikke skal være en politisk beslutning, men en beslutning, der bygger på en retssikkerhedsfølelse hos alle borgere og deraf afledt byrådsmedlemmerne.

Desværre nåede jeg ikke at få artiklen gemt, så jeg kunne genfinde den i mine noter, såfremt jeg en gang i fremtiden skulle befinde mig i en situation, hvor der ligeledes ville være massive gråzoner.

Jeg kan simpelthen ikke finde artiklen, men måske en af jer andre har den liggende? Eller har delt den og derfor kan lede mig på rette vej?

For det er min erfaring, at tingene der er forsvundet dukker op efterhånden som tiden går, det kan i politik f.eks. være småjusteringer af referater eller godkendelse af økonomi til cykelstier.