er var en glad og imødekommende minister der i dag ankom til Varde.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S)

var først på visit på rådhuset. Der drøftedes aktuelle potentialer og udfordringer på social- og handicapområdet, hvor der fokuseres på at give alle unge en retning i livet ved at tage udgangspunkt i deres egne drømme.


Samstyrken var ministerens næste besøg. Her var der først et møde med bl.a. Kurt Bertelsen, der har været leder i mere end 30 år i amt og kommune

Rundvisningen bød blandt andet på besøg i en af beboernes lejligheder på Krogen. Det var Troels S Mortensen, der havde glædet sig til ministerens besøg, og han fik også en ”selfie” som minde om dagen. Ministeren fik også indsigt i de muligheder, der er for borgerne på Krogen 3.

Efter mødet roser både Borgmester Erik Buhl (V) og Gruppeformand Søren Laulund (A) Social- og indenrigsminister Astrid Krag for et flot engagement og en god indsats, ikke alene på det sociale område men også ved udligningsreformen.

Der blev kigget på mange ting på det sociale område, og her tog ministeren notater som hun ville tage med hjem.

Vi har haft flere besøg af politikere fra Christiansborg her i Varde, og efter den Socialdemokratiske regering tiltrådte endnu flere herfra, og i dag endnu et ministerbesøg, og vi kan på den måde komme til at påvirke Christiansborg, siger Søren Laulund