Af: (A) Borgmesterkandidat Søren Laulund

Ikke en lokal fra Varde, men regionsrådsformand Stephanie Lose. I JV. den 5 august 2021 fortæller Stephanie Lose om positive erfaringer fra England, hvor man tilbyder hurtig og nem adgang til psykoterapi for mennesker med angst og depression. Hun skriver at Regionerne vil presse på for at få en tilsvarende indsats ind i 10-årsplanen for psykiatrien som folketinget skal her i 2022. I England er andre personalegrupper end psykologer med til at behandle angst og depression –og der er tale om en flerfase model, hvor behandlingen trinvist går op i intensitet i takt med symptomer og problemer.

Jeg tolker indlægget som en erkendelse af, at der i dag er utilstedeligt lange ventelister i den regionsdrevne psykiatri indsats – og en vilje til at gøre noget ved det, hvis forudsætningerne er til stede. Når jeg så i samme indlæg læser -10 års handleplan – behandlet i 2022 – så bliver jeg lang i spyttet. Jeg foreslår derfor at Varde kommune og Region Syddanmark i fællesskab afsondrer mulighederne for som et forsøg at prøve modellen af i danske rammer. Det kræver selvfølgelig midler, mod og medvind at få igennem. Ikke mindst økonomisk velvilje fra centralt hold. Men det fortjener at blive prøvet. Jeg vil derfor tage initiativ til politisk drøftelse i Varde kommune – der forhåbentlig munder ud i en fælles indsats med Region Syddanmark om  en tidlig indsats på psykiatri området.