I alt for mange år har psykiatrien ikke fået samme opmærksomhed og samme ressourcer som somatikken. Det skal vi rette op på nu. For mennesker med psykiske lidelser fortjener lige så meget hjælp og støtte. I dag oplever mange, at det er svært at få hjælp. De bliver kastebolde mellem forskellige dele af systemet og ventelisterne er alt for lange.

Vi må kunne gøre det bedre?

Kommunerne skal have et større ansvar for den tidlige indsats og forebyggelse af mistrivsel, derfor et det godt der er indgået en aftale om en 10-årsplan for psykiatri.

Ca. 15 pct. af alle børn har været behandlet for en psykisk lidelse inden de fylder 18 år.                               

Jeg tror det er vigtig vi ser på psykiatriske lidelser som vi ser på mange af de somatiske sygdomme, hvor forebyggelse kan reducere indlæggelser.

Børnehaver og skole er dem som har første kontakte til børn og unge. Hvis vi   uddanner personalet til de på et tidligt tidspunkt kan spotte børn og unge som er i gang med mistrivsel.

Personalet skal i første omgang kunne starte en indsats for at klarlægge, hvad og hvilken foranstaltning der skal iværksættes. Det kan være alt fra en trivsels samtale til coaching, hjemmestøtte og familierådgivning.

Igennem sådanne samtaler kan man få klarlagt om det er en psykolog eller psykiater som skal inddrages i det videre arbejde. Mange gange vil en tidlig indsats kunne forhindre mistrivsel.

Det som det drejer sig om, er en hurtig handling, sådan mistrivsel ikke bliver til en diagnose. Lidt firkantet, kan man sige, at det er det politiske og administrative system som har brug for diagnoser. Men det kræver handlig her og nu, så det vil være en af mine mærkesager som jeg vil prioritere når jeg kommer i folketinget efter valget d. 1.nov.

Niels Ole Beck

Folketingskandidat

Socialdemokratiet i Varde kredsen.

21786743

nielsolebeck@mail.dk