NielsOleBeck

Facebook

 

Navn: Niels Ole Beck, gift med Gitte som er social og sundhedsassistent og vi har to drenge. Den en er er ved at læse til psykolog og den anden er i lære som elektriker. Vi bor i Varde.

Til daglig arbejder jeg som tilbudsleder i Esbjerg kommune. I et bo-trænings tilbud for unge mellem 18 og 25, som har et behov for en særlig støtte. Vi har til opgave at afklare, hvilken støtte de skal have i fremtiden. Sådan de kan være aktiv deltagende i vores samfund.

Hvorfor stiller jeg op til folketinget? I de sidste mange år har vi i Varde kredsen (som svarer til Varde kommune) ikke haft en bosiddende valgt folketingsmedlem. Dermed har vi ikke haft et talerør på Christiansborg. Hvis vi ikke skal hægtes af, er det vigtig vi får et talerør på Christiansborg, en som er bosiddende i kredsen. En som har sin daglige gang her og en I kan møde i jeres dagligdag. Selv om vores land er lille, så er der stor forskel på om man bor vest Danmark eller i øst Danmark. Det gælder både kulturelt og uddannelsesmuligheder.

Politik:

Frihed, lighed og fællesskab

Igennem 150 år har Socialdemokratiet kæmpet for at skabe det Danmark, vi har i dag. Et land med frihed, lighed og fællesskab. Et land med sammenhængskraft, hvor vi har tillid til hinanden. Et land, der skaber gode rammer for et lykkeligt liv. Efter vores mening: Det bedste land i verden.

Jeg troede at vi som Verdens samfund, havde fundet ud at vi kunne have store glæde af at samarbejde på tværs af landegrænser og leve i fred og fordragelighed sammen. I stedet for at bruge enorme summer på at opbygge et forsvar, kunne vi have brugt pengene på at udbygge vores velfærdssamfund og hjælpe de lande som er ramt af naturkatastrofer. 

Med den trussel og usikker vi ser lige nu er vi nødt til at styrke og udbygge vores forsvar, så vi kan modstå eventuelle trusler mod vores land og interesseområder.

Selv om det er en usikker tid vi lever i, skal vi have tillid til hinanden. Vi skal have tillid vores offentligt ansatte når de går på arbejde hver dag for at gøre deres bedste. Jeg har altid undret mig over vi ansætter medarbejdere i den offentlig sektor fordi vi tillid til den enkelte, når de så er blevet ansat, begynder vi at kontrollere dem ved hjælp af bureaukratiskforanstaltninger ved endeløse dokumentation, som tager tid for den kerne opgave de skulle have løst for os borgere.

Vi kan få meget mere velfærd, hvis vi kun dokumenterer det som er nødvendige for borgeren sikkerhed.

Vi skal vise tillid til vores offentlige ansatte!

Psykiatrien halter:

Psykiatrien har i alt for mange år være underprioriteret. Mens vores sundhedsvæsen har gjort store fremskridt inden for behandlingen af eksempelvis kræft, så er hjælpen til mennesker med psykiske lidelser desværre mange steder mangelfuld.

Igennem mit arbejde møder jeg ofte nogle skrøbelige unge mennesker. En del af dem, hvis der var blevet taget hånd om dem tidligere kunne de være et helt andet sted i deres liv.

For det første skal vi i gang med at opbygge et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse. Fordi ingen børn og forældre skal opleve ikke at få hjælp, når de henvender sig.

For det andet skal vi styrke indsatserne til mennesker med svær psykisk lidelse. Blandt andet med en her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri, der giver mulighed for at ansætte 100 årsværk med patientrettede funktioner.

For det tredje vil vi lave en oplysnings- og af stigmatiserings indsats i forhold til mennesker med psykiske lidelser. Det må aldrig være forbundet med skyld og skam at have en psykisk lidelse.

Klima og miljø:

Et grønt foregangsland

Danmark er før gået forrest i den grønne omstilling. Nu gør vi det igen. Vi har sat et ambitiøst mål for en reduktion af vores drivhusgasudledning i 2030 på 70 pct. sammenlignet med 1990. Og senest i 2050 skal Danmark være klimaneutralt. Det har vi forpligtet hinanden på med Klimaloven.

Vi ser ind i en fremtid, der udelukkende er baseret på ren energi. En fremtid, hvor en stor del af vores samfund er elektrificeret, og en fremtid, hvor vores bygninger og industri er energieffektive.

Vi er før lykkedes med at gøre store visioner til virkelighed. Det gjorde vi med vindmølleeventyret. Og det skal vi lykkes med igen.

Med nye naturnationalparker og urørt skov, giver vi naturen mere plads, og får gode muligheder for mere spændende oplevelser i naturen.

Vi skal passe godt på vores grundvand, så vi fortsat kan åbne for vandhanen og nyde det rene vand. Vi skal mindske luftforurening, som i dag betyder, at alt for mange danskere dør for tidligt hvert år. Og vi skal bekæmpe plastforurening, som alt for ofte ender i vores natur.

Vi skal have en fremtid med meget mere natur og en sundere hverdag.

Læserbrev

Psykiatrien skal have et løft!

I alt for mange år har psykiatrien ikke fået samme opmærksomhed og samme ressourcer som somatikken. Det skal vi rette op på nu. For mennesker med psykiske lidelser fortjener lige så meget hjælp og støtte. I dag oplever mange, at det er svært at få hjælp. De bliver kastebolde mellem forskellige dele af systemet og ventelisterne er alt for lange.

Vi må kunne gøre det bedre?

Kommunerne skal have et større ansvar for den tidlige indsats og forebyggelse af mistrivsel, derfor et det godt der er indgået en aftale om en 10-årsplan for psykiatri.

Ca. 15 pct. af alle børn har været behandlet for en psykisk lidelse inden de fylder 18 år.                               

Jeg tror det er vigtig vi ser på psykiatriske lidelser som vi ser på mange af de somatiske sygdomme, hvor forebyggelse kan reducere indlæggelser.

Børnehaver og skole er dem som har første kontakte til børn og unge. Hvis vi   uddanner personalet til de på et tidligt tidspunkt kan spotte børn og unge som er i gang med mistrivsel.

Personalet skal i første omgang kunne starte en indsats for at klarlægge, hvad og hvilken foranstaltning der skal iværksættes. Det kan være alt fra en trivsels samtale til coaching, hjemmestøtte og familierådgivning.

Igennem sådanne samtaler kan man få klarlagt om det er en psykolog eller psykiater som skal inddrages i det videre arbejde. Mange gange vil en tidlig indsats kunne forhindre mistrivsel.

Det som det drejer sig om, er en hurtig handling, sådan mistrivsel ikke bliver til en diagnose. Lidt firkantet, kan man sige, at det er det politiske og administrative system som har brug for diagnoser. Men det kræver handlig her og nu, så det vil være en af mine mærkesager som jeg vil prioritere når jeg kommer i folketinget efter valget d. 1.nov.

Niels Ole Beck

Folketingskandidat

Socialdemokratiet i Varde kredsen.

21786743

nielsolebeck@mail.dk

 

Niels Ole Beck er her i Lunde sammen med Byrådsmedlem Birger Filskov og John Knigge
Alf Vinter og Niels Ole Beck I Oksbøl hvor der diskuteres politik ved Brugsen og Fakta
Niels Ole Beck ankommer til ungdomshuset i Varde.

Folketingskandidat Varde

Invitere Niels Ole Beck til et møde i din gade/forening eller bare nogle stykker hvor vi kan sidde og tale politik i og for jeres nær område. Det behøver ikke at være store arrangementer gerne nogle naboer. Kontakt mig og vi finder en dag sammen

Mød ham på facebook

folketingskandidat Niels Ole Beck og Byrådsmedlem Birger Filskov i Outrup

Niels Ole Beck er formand for Socialdemokratiet i Syddanmark og der var generalforsamling den 23.04.19

Foto ovenfor Christel Schaldemose og Niels Ole Beck til Generalforsamling i Fredericia

Debataften om EU sammen med Christel Schaldemose på
Rådhuscaféen i Varde den 04.03.2019

Folketingskandidat
Niels Ole Beck
Revlingevej 3
6800 Varde
nielsolebeck@mail.dk
21786743

Mød ham på 
Facebook

Twitter