Kim Christensen (Den røde post) og datteren Sigrid Johanne Lundsgaard Christensen i Tistrup

På grund af Coronavirussen har det desværre ikke kunne lade sig gøre at samle nogle mennesker i lang tid i partiforeningen. Det meste foregår digitalt, men mange socialdemokrater har delt en folder ud i dele af Varde kommune i den sidste tid. Hver for sig har de bidraget med oplysningsmateriale om bl. a. finansloven der blev vedtaget sidst på året.

De har alle fået en del motion og Kim Christensen (Den røde post) benyttede lejligheden til at tage datteren Sigrid Johanne Lundsgaard Christensen med.

Byrådsmedlem Birger Filskov i Nr Nebel
Bestyrelsesmedlem John Knigge i Outrup
Bestyrelsesmedlem Torben Sigvadsen i Ansager