Af: Søren Laulund 

Gruppeformand Socialdemokratiet i Varde
Hyldesti 1,
6800 Varde
Tlf. 28713413

Aflivning af minkbestanden har desværre store konsekvenser for minkavlerne i Varde, resten af landet samt hele erhvervet i almindelighed. En ulykkelig situation, og min sympati er stor for de mennesker, der rammes. Cluster 5-mutationen ikke ser ud til at være så slem som frygtet, men frygten er, at nye og endnu ukendte cluster 6, 7, 8 eller 9 mutationer kan opstå blandt minkene og sætte en bremse på corona-vaccinen. Jeg finder derfor at beslutningen er rigtig, men den har jo vist sig at være truffet uden lovgrundlag. Ved en fejl. For jeg har ikke fantasi til at forestille mig at nogen Regering vil træffe så gennemgribende beslutning vidende at der ikke er lovgrundlag. Som alle andre venter jeg i spænding på redegørelsen om, hvor det er gået galt. På Christiansborg er der indledt en klapjagt efter minister skalpe inden redegørelsen foreligger. Jeg så hellere at krudtet blev brugt på at få en hastelovgivning på plads, finde frem til en fair økonomisk løsning  for minkbranchen og sidst, men ikke mindst få haste undersøgt om der er realistiske muligheder for at bevare de endnu overlevende  raske avlsdyr, så branchen kan genopbygges. Er der muligheder for bevaring giver det ikke mening at aflive eller som nogen påtænker, at eksportere disse værdifulde avlsdyr til udlandet. Regeringens aflivningsplan blev truffet efter en klar anbefaling fra sundhedsmyndighederne. Det er min opfattelse at sundhedsmyndighederne og Regeringen hidtil på glimrende vis har ledet os gennem Corona krisen, og jeg opfordrer kraftigt til at vi uændret viser tillid til krisestyringen og følger udmeldingerne. Ligeledes opfordrer jeg til at der på Christiansborg oprettes et ”Corona-nævn” hvor væsentlige beslutninger vendes blandt samtlige partier. I lighed med Udenrigspolitisk nævn. Jeg tror på at inddragende dialog fremmer forståelsen. I Varde håndterer vi corona situationen i økonomi udvalget så alle vinkler belyses før større beslutninger træffes.