Mink branchen har brug for en  hurtig arbejdende Task Force, så yderligere aflivninger sker på et fagligt grundlag.

Statsministeren har sagt :– ”under Coronakrisen vil vi komme til at begå fejl”. Ærlige og kloge ord.- Jeg tror at en af fejlene sker i forhold til Fødevarestyrelsens aflivnings strategi af mink. Både minkavlerne og det øvrige samfund har selvsagt interesse i de nødvendige forholdsregler.  Men ting kan gøres på mange måder – men ” den der har skoen på –ved bedst hvor den trykker”.  Smittede besætninger nød aflives men også ikke smittede besætninger i en radius af 7,8 km aflives. Aflivningen foretages – ikke af minkavleren – men ved det offentliges mellemkomst. Hvorfor kan minkavleren ikke selv aflive – hvilket er en hurtigere og langt billigere løsning. Hvor er visdommen i præcis en 7,8 km i radius? Kan der foretages en isolering af ikke smittede avls dyr – så års avls arbejde ikke går til spilde? Hvad hjælper det at kompensationen for nød aflivningerne er bragt på niveau med omkostningerne – hvis den nuværende strategi på langt sigt tager livet af et væsentligt eksport erhverv med mange ansatte.

De bedste løsninger findes ofte i dialog. Jeg foreslår at der nedsættes en hurtigt arbejdende Task Force med fageksperter fra minkbranchen og fra myndigheder. Målet skal være at få udarbejdet en fælles strategi for den nuværende krise situation i minkbranchen og selvsagt for corona situationen.  Et vigtigt fokus punkt arbejdet bør være  – kan avlsdyrene isoleres, så chancen for at den kvalitet de enkelte avlere har som eksistensgrundlag kan videreføres.

 

Søren Laulund,

Gruppeformand Socialdemokratiet,

Varde byråd,

Hyldesti 1,

6800 Varde.

Tlf. 2871 3413