søn. aug 1st, 2021

af :Borgmesterkandidat
Søren Laulund

Som opfølgning på møder i efteråret 2020 både på Christiansborg og virtuelt har jeg i dag afholdt endnu et møde med vores transportminister fra Socialdemokratiet Benny Engelbrecht omkring fortsat drøftelse af udvidelse af Hovedvej 11 fra E20 ved Korskro til Varde. Jeg fik fremført vores aktuelle argumenter for ministeren som naturligvis ikke kunne love noget på forhånd, men der blev lyttet med forståelse af behovet – det bringes med videre i de kommende transportforhandlinger!

– se videre af nedenstående invitation med argumenter for den vigtige prioritering!

Invitationen til møde med Varde Kommune til drøftelse af udvidelse af Hovedvej A11 fra Korskro til Varde by.

Kære Benny Engelbrecht,

I Venstre og Socialdemokratiet er vi enige om ambitionen om et Danmark i balance med vækst og muligheder i alle dele af landet. Inden forhandlingerne om en ny infrastrukturplan genoptages, vil vi derfor gerne invitere dig på besøg i Varde Kommune. Det 10 kilometer lange stykke af Hovedvej A11 fra E20 til Varde er begrænset af en enkelt vejbane i hver retning og der sker alt for ofte kødannelse. Hertil kommer, at trafikken frem mod 2030 ventes at stige med op til 30%.

Vi har derfor været glade for at kunne konstatere, at udvidelsen af strækningen fremgik både af Socialdemokratiets langsigtede infrastrukturplan fra januar 2019 og den tidligere regerings aftale om et sammenhængende Danmark fra marts 2019.

Turismen rammes

Varde Kommune er Danmarks andenstørste turistkommune efter Københavns Kommune, målt på antallet af overnatninger. Turismen i Varde Kommune er derfor et område af national relevans. Modsat turisterne i Hovedstaden, kører næsten alle vores gæster hertil i bil. Det er positivt, at Danmark kan tilbyde en attraktiv ferieform, som kan nås med en relativ kort biltur fremfor en lang flyvetur ud i verden. Det sparer klimaet for CO2-udledninger og skaber vækst uden for de traditionelle vækstcentre i Danmark.

Varde Kommunes attraktive natur, Tirpitz-museet og det kommende flygtningemuseum, Flugt, vil bidrage til fortsat vækst i turismen. Det er glædeligt. Vi kan desværre konstatere, at turismen rammes af stigende transporttid. Situationen er værst i sommerperioden – særligt på skiftedage i weekenderne. Det er derfor på tide at give turismen bedre vilkår i Varde Kommune.

Pendlerne sidder stille

Hver eneste morgen pendler mere end 13.000 til og fra Varde Kommune. De fleste skal enten til motorvejsnetværket ved Korskro (afkørsel 73) eller kommer derfra. Den store belastning på strækningen giver i perioder kødannelse og forsinkelser. Det er ikke kun til gene for de 13.000 pendlere, men bremser væksten i Varde Kommune, hvor erhvervslivet efterspørger arbejdskraft. Varde Kommune har traditionelt haft en ledighed under landsgennemsnittet og virksomhederne har navnlig haft svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Hver gang en virksomhed må opgive at besætte en stilling koster det velstand og jobs for hele området. En reduceret transporttid vil øge virksomhedernes rekrutteringsgrundlag.

Virksomhederne lægger investeringer tæt på motorvejsnettet

Danmark har investeret massivt i udbygningen af motorvejsnettet i løbet af de seneste årtier. Det har været gode penge givet ud. Virksomhederne lægger stor vægt på nem adgang til motorvejsnettet, når de foretager investeringer i ny produktion eller beslutter hvor eksisterende produktion skal udvides. For at få fuld valuta for investeringerne er det derfor nødvendigt at sikre tilstrækkelig kapacitet på tilfaldsvejene.

Infrastrukturplanen skal sikre et Danmark i balance

Vi ser i Varde Kommune frem til at forhandlingerne om en ny infrastrukturplan genoptages. Det næste årtis investeringer i infrastruktur vil bestemme om vi får et Danmark i balance. Vi håber på mulighed for at drøfte ovenstående med dig her i Varde. (Det lykkes med et virtuelt møde og møde på Christiansborg!)

Vestkysten – et grønt ferievalg

CO2-forbruget for en familie på tre fra Hamborg ved 14 dages sommerferie

  • Bilferie til jyske vestkyst: 117 kilo
  • Togrejse til Østrig: 228 kilo
  • Charterferie til Malaga: 1.408 kilo
  • Flyrejse og roadtrip i USA: 3.754 kilo

Kilde: ”Hamburger Abenblatt”