Generalforsamling2019

Kredsforeningen for Socialdemokraterne

i Varde Kommune

.

 • Indkaldelse til organisatorisk generalforsamling for kredsforeningen for
  Socialdemokratiet i Varde Kommune
  Tid : 27 februar kl. 19.00
  Sted : 3F Nordre Boulevard, Varde
  Dagsorden :
  1. Velkomst ved formanden
  2. Valg af dirigent.
  3. Valg af referent.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Godkendelse af forretningsorden.
  6. Valg af stemmetællere.
  7. Bestyrelsens beretning.
  8. Regnskab v/ kassereren.
  9. Budget, herunder kontingentfastsættelse. v/kassereren
  10. Fremlæggelse af Aktivitetsplan.
  11. Indkomne forslag.
  12. Valg.
  a. Valg til bestyrelsen.
  På valg er:
  Næstformand John Knigge.
  Kasserer  Brian Lyst.
  Bestyrelsesmedlem Bjarne Buhl.
  Bestyrelsesmedlem Torben Sigvardsen.
  b. Valg af to bestyrelsessuppleanter:
  c. Valg af to bilagskontrollanter:
  d. Valg af to bilagskontrollantsuppleanter.
  13. Valg af delegerede til kongressen 14-15 september 2019
  14. Valg af suppleanter til kongressen:
  15. Valg af delegerede til Regionsrepræsentantskabsmøde 23  april 2019
  16. Valg til uddannelsesudvalget
  17. Valg af folketingskandidat.
  18. Eventuel.