generalforsamling2018

Kredsforeningen for Socialdemokratiet

i Varde Kommune

 

Generalforsamling 28 februar 2018 kl. 19.00 i 3Fs bygning Nordre Boulevard 97 Varde.

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Godkendelse af dagsorden.
 5. Godkendelse af forretningsorden.
 6. Valg af stemmetællere.
 7. Bestyrelsens beretning.
 8. Regnskab v/ kassereren.
 9. Budget, herunder kontingentfastsættelse. v/kassereren
 10. Fremlæggelse af Aktivitetsplan.
 11. Indkomne forslag.
  1. Valg til bestyrelsen.
  2. Valg af to bestyrelsessuppleanter:
  3. Valg af to bilagskontrollanter:
  4. Valg af to bilagskontrollantsuppleanter.
 12. Valg af delegerede til kongressen 22-23 september:
 13. Valg af suppleanter til kongressen:
 14. Valg af delegerede til Regionsrepræsentantskabsmødet 21 april (der kan vælges 9)
 15. Valg af uddannelsessekretær:
 16. Valg af folketingskandidat.
 17. Eventuelt

 

Lukket for kommentarer.