Der blev afholdt generalforsamling i partiforeningen den 08.02.22

Til at styre forsamlingen valgtes Kjeld Anker Espersen

. Formanden aflagde beretning som blev godkendt. Der blev valgt ny kasserer Flemming Hansen og bestyrelsesmedlem Torben Kondrup. Der var genvalg af formand Flemming Knudsen, Medlemsansvarlig Kim Christensen og Bestyrelsesmedlem Carsten Schultz-Nielsen

Vi havde besøg Mette With Hagensen fra Region Syddanmark der fortalte nyt fra regionen.

Fra byrådet var det A C Hoxcer Nielsen og Søren Laulund der fortalte om det sidste nye.