Generalforsamling 2021

Der er generalforsamling onsdag den 24.03.21 kl. 1900

dagsorden som pdf

vejledning som pdf

opstillingsmøde

Bemærk

OBS

Generalforsamlingen i år kan være præget af ændring på grund af virussen Covid19

Vi har i år 2 ben at gå på med hensyn til afholdelse af generalforsamlingen

1.) Normal hvis vi må afholde generalforsamlingen bliver det i FOA`s lokaler Nordre Boulevard 78, 6800 Varde kl. 19

2.) Men på grund af virussen Covid.19 bliver det sikkert online, med de dertilhørende restriktioner der gør at vi ikke kan møde fysisk.

Bestyrelsen har ”stået på hoved” for at finde den rigtige løsning.

Vi har i samarbejde med partiforeningen lavet en online løsning.

Du bedes tilmelde dig generalforsamlingen på mail til Flemming Knudsen flemming-lene@hotmail.com

Du vil så senere få tilsendt et link som du skal klikke på for at deltage i generalforsamlingen

I forlængelse af generalforsamlingen afholdes der opstillingsmøde af kandidater til Varde byråd og Region Syddanmark

Nærmere information fremsendes

Med venlig hilsen

Kreds Bestyrelsen

Dagsorden

Dagsorden til organisatorisk generalforsamling 24 marts 2021 kl 19

 1. Velkomst v. formanden
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Valg af dirigent
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Valg af stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretning v. formanden
 7. Fremlæggelse af regnskab
 8. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for 2022
 9. Indkomne forslag
 10. Godkendelse af valgprogram
 11. Godkendelse af dispensation for opstillede kandidater der har været medlemmer under 1 år
 12. Godkendelse af opstillingsform
 13. Valg:
 14. Valg til bestyrelsen.

På valg er

Bjarne Buhl, næstformand (modtager genvalg)

Brian Lyst, kasserer (ønsker ikke genvalg)

Torben Sigvardsen (modtager genvalg)

Herudover skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

 • Valg af to bestyrelsessuppleanter
 • Valg af to bilagskontrollander
 • Valg af to bilagskontrollantsuppleanter
 • Valg af delegerede til kongressen
 • Valg af delegerede til regionsrepræsentantskabsmødet
 • Valg af uddannelsessekretær
 • Fremlæggelse af aktivitetsplan
 • Eventuelt
 • Afslutning v. formanden

Efter Generalforsamlingen er der opstillingsmøde

Socialdemokratiet Varde

Dagsorden til opstillingsmøde den 24 marts 2021

 1. Velkomst v. formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af stemmetællere
 5. Gennemgang af valgprocedure
 6. Afstemning (præsentation af kandidater kan findes på hjemmesiden fra 10 marts)
 7. Stemmetælling (pause)
 8. Præsentation af opstillingslisterne til kommunal- og regionsvalg (sendes til medlemmerne)
 9. Afslutning v. formanden.