Kommer fuldt til udtryk med de visionsløse udstykninger og adgangsforhold, der lægges frem for de folkevalgte politikere omkring udstykningerne i Alslev.

Politikerne bør have den samme viden om et område som forvaltningen. Brugsforeningens ønske om en mere central placering i forbindelse med de nye udstykninger ved Hjertingvej. Et ønske som en Plan chef i forvaltningen blev forelagt på et møde i Alslev.

 Udviklingsrådet, byens erhvervsliv, samt Alslev Borgerforening, var repræsenteret på mødet, der var sat efter anmodning fra netop planchefen. Derudover tilkendegav borgerforeningen at de går ind for de planer Bolig Vest har med tilkørsel fra Hjertingvej.

 Bolig Vest har købt Dinnsens ejendom der har tilkørsel fra Hjerting. Det åbner for muligheden for en ny tilkørsel og ikke en større trafikbelastning af Anemonevej. Bolig Vest vil gerne samarbejde med kommunen om boligplanerne for området. Alslev Borgerforening ser gerne samarbejdet ske.

Med hensyn til perspektivområderne på den anden side af Hjertingvej, fandt Borgerforeningen og Udviklingsrådet det stærk betænkelig at forvaltningen ikke vil følge kommunens egne retningslinjer, for anlæggelser af byggegrunde hvor der er fare for hyppige oversvømmelser.

Mødet fandt sted FØR kommuneplanen kom i høring

Intet af det ovennævnte kan ses i det der fremlægges fra forvaltningens side i Kommuneplanen. Det åbner så for spørgsmålet ” er politikerne bekendt med disse oplysninger” eller kører forvaltningen deres løb, ud fra egne planer.

Politikerne kommer og går, men Embedsværket består.   

Hans Julius, Sydskrænten 33 Jegum Varde

 Byrådskandidat Socialdemokratiet