rAf: Søren Laulund,Finanslov

2022 er landet – og giver løft til klima og velfærd. Der er særligt fokus på sundhed og børne og ungeområdet. Alt sammen områder hvor løftene er hårdt tiltrængt. Når det nye byråd trækker i arbejdstøjet er det mit håb at vi i fællesskab kan finde fodslag om udmøntningen. Vi skal have fokus på kommende års satsning på energiområdet. Der vil komme til at ske meget både på Nordsøen og i land som et led i den grønne omstilling. Esbjerg vil spille en stor rolle, men som nærmeste nabo – skal vi være opmærksomme på opkvalificering af arbejdskraft til de kommende opgaver samt rette vores bosætnings indsats mod de mange, der skal arbejde både offshore og onshore. Den styrkede indsats for at rekruttere til den regionale sundheds indsats gør det ekstra relevant at vi ser på forholdene for vore egne kommunalt ansatte. I det hele taget kaster finansloven mange opgaver af sig til både politikere og forvaltning for at få det bedst mulige ud af de nye tiltag. Skoleområdet og ældreområdet samt handicapområdet mødes med nye retningslinjer der skal udmøntes – til gavn for vore borgere og i den ånd nye bevillinger er givet. Ikke alle partier i folketinget er med i finanslovs aftalen, men jeg vil opfordre alle partier i det kommende byråd i Varde til at gå konstruktivt ind i arbejdet med udmøntningen. Der er mange opgaver til de enkelte fagudvalg i den nye finanslov- og der er brug for alles input til de gode løsninger.