Kent Ager, Gyvellunden, Varde. Kandidat for Socialdemokratiet.

Naturen er et fælles gode. Og netop her i Varde Kommune er vi så heldige, at vi bor midt i naturens rige. Og med et flot og slyngende å-system både med den genoprettede Varde å og meget snart en genoprettet Holme å med de gamle slyngninger. Fantastiske projekter til gavn for borgerne, naturen, fiskebestanden og ikke mindst for turismen. Eller hvad?

Jeg deltog som medlem for nylig i Varde Sportsfiskerforenings generalforsamling, og der var tunge skyer på mødet. Af formandens beretning omhandlede over halvdelen presset på fiskevandet i Varde å. 

Den sørgelige kendsgerning er, at pengestærke borgere opkøber fiskevandet, for derefter at opsige lejeaftalen med Varde Sportsfiskerforening – med den afledte konsekvens, at lokale lystfiskere og turister ikke længere har mulighed for at købe fiskekort og dermed udelukkes for attraktiv fiskevand. 

Ejendomsretten er ukrænkelig, og lodsejerne bestemmer helt klart selv, hvorvidt de vil udleje fiskeretten. Men problemet er bare, at meget af det attraktive å-system er en del af et kæmpeprojekt projekt, der forvandlede en lige kanal til en slynget å til glæde for fisk og naturglade borgere og turister. 

Projektet er endda muliggjort med støtte fra EU-mider, fondsmidler og statstlige og kommunale midler. 

Var det virkelig meningen med genopretning af Varde å, at kun ganske få personer skulle få glæde af dette 100 millioner kroners projekt?

En svær kamp, men i fremtidens naturgenopretningsprojekter skal der indbygges en klausul på, at der sikres adgang til fuld fiskeret til almenvellet. Naturen er alle mands eje og et fælles gode.