Læserbrev af: AC Hoxcer Nielsen
Søndergade 5, Varde
Formand for Arbejdsmarked og Integrationsudvalget

Vi er over et halvt år inde i den nye valgperiode. Som nyt byråd har vi i fællesskab udarbejdet et byrådsgrundlag og fagudvalgene er godt i gang med arbejdet. Jeg ser mine byrådskolleger, nye som gamle, være klar til at påtage sig ansvaret for at lede kommunen og at kunne nå hinanden, ved at indgå i kompromisser. Dog oplever jeg også, at når nogle fjerner sig fra forhandlingsbordet, kommer der en anden tone. En tone, der ikke ligefrem fordrer et godt politisk klima. Konservative har taget sin position som opposition, hvilket er okay. Men når det handler om personangreb, er jeg uforstående. Først var der det grove angreb på den nyvalgte borgmester Mads Sørensen, og nu på mig som udvalgsformand. Jeg er ærgerlig over dette. Hvis jeg havde vidst, at et udvalgsmedlem i det udvalg jeg er formand for, havde haft andre forventninger, ville jeg gerne have haft dialogen omkring det, fremfor et personangreb i pressen. Nuvel, så må vi tage den derfra. Jeg er ikke på nogen måde konfliktsky. Jeg mener dog, at det relationelle er vigtigt, når vi skal arbejde konstruktivt.

Ved sidste Byrådsmøde bemærkede jeg, at der fra den konservative lejr var en mistillid til det offentlige system. Et system, som vi alle er valgt til at sidde i bestyrelsen for. Pilen peger derfor i den grad tilbage. For hvis det forholder sig sådan som det blev udlagt, har jeg en forventning om, at vi tager en dialog om hvordan vi alle gør det bedre.