Conny Knigge

Byrådskandidat
Conny Knigge
Nymindegabvej 211
6855 Outrup
53512510
connyknigge@live.dk

Hvem er jeg?

Jeg er 66 år, er gift. Vi har 2 børn og 5 dejlige børnebørn.

Jeg er seniorpensionist efter mange år som socialrådgiver på et Jobcenter, hvor jeg arbejde med kontanthjælpsmodtagere.

Mine interesser ud over politik er at bage en kage (ikke Bagedysten niveau), at brygge en snaps, drikker det dog ikke selv. Jeg elsker en god koncert, rock, jazz, Bach. Med andre ord jeg er ikke kræsen hvad musik angår med et par enkelte undtagelser. En udflugt med børnebørnene er også godt.

Jeg har siden jeg var barn været meget historisk optaget og det har nok også været årsagen til at jeg som ganske ung fattede en stor interesse for samfundet omkring mig, men som jeg først sent i livet fik modet til at lade det munde ud i politik.

Jeg går ind for genbrug og da jeg tidligere har opstillet til byrådet er der meget genbrug i mit materiale ligesom mine mærkesager ikke ændret sig så meget og så alligevel.

Hvilket menneske er jeg?

Jeg er åben og ærlig, det når man længst med. Tror jeg på en sag, så kæmper jeg også hårdt for den. Jeg involverer mig.

Kan jeg komme med noget nyt? 

Jeg har energi og livserfaring og jeg ser muligheder for andre løsninger. Jeg er ikke bange for at prøve noget nyt, men ikke hasard.

Hvad betyder lokalpolitik for mig?

Politik er på alle niveauer det muliges kunst. For mig at se er styrken i lokalpolitik at man er fælles om de beslutninger der træffes.

MINE MÆRKESAGER

En mangfoldig kulturpolitik er værdiskabende for udvikling mennesker i mellem og for kommunen som helhed.

Jeg vil derfor arbejde for at Varde kommune har en mangfoldig kulturpolitik.

Jeg vil arbejde for en stadig udvikling af landområderne indenfor rammerne. Og jeg ser Varde kommune som én kommune, men dermed ikke være sagt at man ikke må summe lokalt før man går videre. Mens jeg skriver dette bliver jeg klar over at der er store områder af Varde kommune, jeg kender af navn men ikke af gavn. Og mon ikke der er mange der har det som jeg?

Kommunen skal tjene penge. Det kan man på turisme, det ligger mig stærkt på sinde, men ikke for enhver pris. Jeg tænker langsigtet og vil til enhver tid arbejde for turismen, ikke på bekostning af naturen. Naturen har vi jo – som bekendt – lånt af vores børn.

I løbet ad de sidste måneder er jeg blevet mere bevidst om at ældrepolitikken også bliver personlig. Hvor og hvordan skal jeg bo, når jeg bliver gammel?

Fagligt og menneskeligt vil jeg bidrage til den politik der skal føres i Varde kommune også den økonomiske.
Det betyder også at der altid vil være emner der nedprioriteres. Alternativt skal skatten stige, men det har ingen vel interesse i.

Conny

Uldne skyer over demokratiet i Varde Kommune.
læserbrev den 19.10.2020 Conny Knigge

17.10.2021 havde en repræsentant for Det Konservativ Folkeparti i Varde et indlæg om mørke skyer over demokratiet i Varde Kommune. I indlægget blev Outrup Sogneforening klandret fordi de alene havde tilladt sig at invitere de lokale kandidater i og omkring Outrup til at deltage i et valgmøde. Det blev tolket som et angreb på demokratiet da alle partier og lister ikke var blevet indbudt til at deltage.

Altså bliver vi lokale kandidater indirekte anklaget for at være sognerådspolitikere, at vi ikke kunne være for et samlet Varde. Sikke en gang valgflæsk.

I mit parti kan vi altså godt tænke selv, og vi to lokale kandidater ved godt at ren sognerådspolitik ikke er vejen frem.

Derfor undrer det mig, at det ikke er et problem for de konservative at de selv skal deltage i et valgmøde i en af oplandsbyerne, hvor deres spidskandidat er indbudt til kun at sidde i panelet sammen med de 2 repræsentanter fra henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet og ikke alle partier.

Så jeg stiller lige spørgsmålet – hvor bliver forargelsen lige af her? Ja – jeg ved godt at det er de 3 partiers spidskandidater, men mødet i Outrup er arrangeret, fordi man gerne vil høre de almindelige kandidaters bud på kommunens fremtid, ikke kun spidsernes. Er det så sognepolitik? Ja, jeg spør’ bare.

Vi er alle enige om at vi skal passe på demokratiet, så netop derfor er det ikke politikerne der skal bestemme hvem der inviteres til at deltage et panel i en lokal forening.

Flere kvinder i kommunalpolitik

Læserbrev af Conny M Knigge den 17.102020

Flere kvinder i politik eller for den sags skyld bestyrelser generelt siges jo at være positivt, at kvinder medvirker til et bedre arbejdsmiljø. I Norge har man ligefrem lovgivet om kønskvotering i bestyrelserne, mindst 40% kvinder.

Jeg har gennem mange år drømt om flere kvinder i lokalpolitik og det er især derfor jeg igen stiller op til byrådet. Jeg har tidligere meldt ud at jeg blandt andet på grund af min alder ikke ville stille op igen. Men som de fleste ved, så har man et standpunkt til man får et nyt – i denne sætning mangler der en væsentlig information, nemlig indtil man bliver klogere og dermed kan tage et nyt standpunkt på et mere oplyst grundlag. I det her tilfælde var situationen den at socialdemokratiet, som så mange andre partier har haft rigtigt svært ved at rekruttere kvinder og det er efter min mening trist og det burde ikke være tilfældet. Da jeg bliver spurgt om jeg ikke vil tage en kamp mere har jeg mange grundige overvejelser som ender ud i at jeg stiller op.
Jeg synes jo ikke jeg kan tale for at vi skal have flere kvindelige kandidater hvis jeg ikke selv vil stille op. Vi har brug for flere kvinder i byrådet.
Når nu du står i stemmeboksen tirsdag den 16. november, så vil jeg anbefale at du finder kvinderne på lister. Måske kan vi ad den vej påvirke valget til glæde og gavn for os alle.

Conny til møde i kandidatgruppen
På vandretur med Naturvejleder ved Filsø

Børnehave eller er der voksne til stede

Læserbrev

Jeg hører ofte at politikerne ikke lytter til borgerne, at de ikke ved hvad der foregår i samfundet.
Men hvornår har du sidst deltaget i et valgmøde? I valgkampen afholdes der løbende møder, med et panel bestående af en gruppe engagerede kandidater fra partierne.
Demokrati betyder folkestyre, at befolkningen kan få indflydelse på hvordan politikken skal føres. 
Og formålet med valgmøderne er jo netop at det er her, vælgerne kan møde kandidaterne og har mulighed for at stille de spørgsmål de har lyst til. Her kan du som vælger sige din mening til politikerne, om de ting der betyder noget i din hverdag.

Jeg har gennem årene siddet både som tilhører og i panelet hvor jeg har set at det stort set er de samme personer der kommer møde efter møde. Det er så uinspirerende og dræbende for den demokratiske proces.

Jeg ser jævnligt kommentarer om hverdagsfjerne politikere og Folketinget som Danmarks største børnehave. Jamen hallo, vi har jo selv stemt dem ind uanset om man valgte at bruge sin stemmeret eller ej.

Indtil valget er der masser af muligheder for at deltage i valgmøder rundt omkring i kommunen med alverdens forskellige temaer. 

Vi der stiller op ønsker jo alle at arbejde for fællesskabet så vi kan få en god og spændende kommune og her har vi brug for de interesserede og engagerede vælgere til vise os vejen.

For resten bydes der ofte på en kop kaffe og brød.