Søren Laulund kommentere på aftalen

Forskellen på Borgerlig politik og Socialdemokratisk politik er de borgerliges tro på, at man kan blive ved med at fodre hunden med dens egen hale! Derfor er vi i Socialdemokratiet klar til at sikre økonomien til den borgernære kernevelfærd i de kommende år med skattestigning – såfremt velfærden til de der har behov er truet. 

Vinderen af denne budgetaftale er borgeren i Varde kommune, og ikke et enkeltstående parti!

Vi har i Socialdemokratiet været velfærds vogteren med stort fokus på bedst mulig borgervelfærd i en krisetid, hvor der er smalhals på mange fronter.

I en sådan situation er det vigtig at alle byrådets partier står sammen om det overordnet budget – og det er lykkedes med stor velvilje fra alle sider.

Der ligger en kæmpe opgave på Beskæftigelses området, MEN der er enighed om, at Varde ikke behøver være først, men tage det step by step med fornuft – vi behøver ikke være “duks i klassen”.

Der lurer nemlig en frygt for stigende antal målgrupper, da der kan forventes en afmatning på arbejdsmarkedet. Med en forventelig beskæftigelses situation i Varde med stigende ledighed og tilbagevenden fra flexjob, samt stigning i kontanthjælpsmodtagere, så synes vi, at ændringerne skal laves med fornuft – og indsatserne tilpasses henover året samlet set! 

Allersidst vil jeg rette en stor tak til alle for den kæmpe indsats som kunne læses af de mange grundigt udfærdiget høringssvar, der gav et endnu bedre og kvalificeret grundlag for at vi kunne træffe de endelige politiske beslutninger for den indgået budgetaftale.