Der er en rød tråd i budgetforliget.


Foto: Søren Laulund fortæller om budgettet 

Efter et hektisk døgn i Nymindegab er det med tilfredshed at Socialdemokratiet er en del af budgetforliget for 2021. Det kommende budget har fokus på borgervelfærd både nu og i fremtiden. Der er fra staten tilført flere penge til Varde kommune. De bruges ikke til skattelettelser for også den borgerlige del af byrådet har erkendt, at der er behov for serviceforbedringer efter de seneste års besparelser.

Potentialekataloget er kun brugt, hvor det er oplagt sund fornuft i forslagene. Endvidere er de tidligere varslede ”grønthøster” besparelser fjernet fra budgettet både i 2021 og i kommende år.

Anlægsbudgettet er styrket og visse steder fremrykket. Dette er til gavn for borgerne, men så sandelig også til gavn for håndværkerne i en Coronatid.

Ældreområdet få et løft og der er som en del af forliget en væsentlig styrkelse af indsatsen på beskæftigelsesområdet – hvor især sygedagpengeområdet er i fokus.

Der er også fokus på mere langsigtede indsatser herunder FNs verdensmål – her et specifikt fokus på klima indsatsen.

Budgettet i sin helhed støtter på mange områder op om socialdemokratiets kerneværdier. Så meget, at en del af byrødderne i den borgerlige lejr ved en omskoling kunne blive gode socialdemokrater. Enkelte dog efter et længere uddannelsesforløb.

Det har været en fornøjelse at være en aktiv del af budgetarbejdet – hvor der under vejs har været kamp mellem husene.  Det er for socialdemokratiet endt med et tilfredsstillende resultat med mange røde fodspor.