1.maj2018

  1. maj i Arnbjerg Anlægget var også i år godt besøgt.

Stemningen var god og optoget ankom efter en tur rundt i Varde midtby med Esbjerg postorkester i front. På festpladsen var der mulighed for at købe en ”Anker Jørgensen” øl som blev lavet til netop denne dag, men også røde pølser gik hen over disken

I front var også byrådsmedlem Sandie Eis Ravn der holdt sin første offentlige 1. Maj tale hvor hun bl.a. kom ind på de overenskomstforhandlinger der lige er overstået, men talen bar også præg af hendes faglige arbejde som sygeplejerske.