1.maj 2019

1. maj i Varde 2019

Der var Bryllup på selve 1. maj dagen, hvor Frederik Bak og Jane Vossen blev gift. det var Byrådsmedlem Birger Filskov der var giftefoged. Frederik til til sin tilkommende i optoget gennem byen